Montážní stůl na míru nebo plně automatizovaná výrobní linka - vyvíjíme inovativní řešení a vyrábíme zákaznické – jednoúčelové zařízení pro automatizaci výrobních procesů.

Montážní stoly

. . . ergonomická manipulace a efektivní montáž součástí.

Flexibilní montážní zařízení s volitelným multifunkčním nářadím, RFID, WLAN, monitor s  pracovními instrukcemi, více-kamerovým systémem a 100% kontrolou kvality.

Výhody pro zákazníky:

 • nejvyšší úroveň ergonomie na pracovišti
 • plná integrovatelnost do zákaznického procesního toku
 • robustnost, flexibilnost, opětovná použitelnost

Robotické aplikace

. . . manipulace, montáž a zpracování sériových a hromadných výrobních dílů

Výhody pro zákazníky:

 • opakovatelný a spolehlivý proces
 • nejnižší celkové výrobní náklady při optimálních kapitálových výdajích (CAPEX)

Automatizované výrobní linky

. . . výroba například automobilových součástí z plastu (vnitřní a vnější), kabinové vzduchové filtry, lana apod.

Vycházíme ze společného konceptu a dokončíme řešení na klíč v jednom z našich globálních závodů.

Výsledek: minimální celkové náklady na výrobu

Řešení automatizace

. . . pro stávající nebo nové systémy

Navrhneme a implementujeme

 • spínací skříně
 • PLC aplikace (software)
 • programování robotů

Mechanická výroba součástí a modulů

... podle koncepce zákazníka, výkresu nebo společné konstrukce.

Vyrábíme na místě - a to i v krátké době - jednotlivé součásti, malé série a složité moduly:

 • CNC obrábění (soustružení, frézování, broušení)
 • svařování podle EN 287-1 135/141
 • lakování
 • montáž se 100% kontrolou kvality